Türkiyede TUİK verilerine göre Endüstriyel üretim endeksi giderek artmakta 2018 verilerine göre bu endex ortalama %114’ü geçmektedir. Fakat bir önceki yıllara oranla Endüstriyel üretimdeki büyümeler gözle görülür bir değişim sergilemez. Üreticiler bu noktada ağır rekabetçi piyasa sisteminde tutunmak, döviz elde etmek ve ülkeye döviz getirerek dış ticaret hacmini genişletmek için yurtdışı piyasalarına açılması gerekmektedir.

Her üretici ürettiği emeğin yurtiçinde olduğu kadar yurdışında da söz sahibi olarak markalaşma hedefini gerçekleştirmek ister. Bu noktada ithalat ve ihracatta atılacak sağlam ve emin adımlar önemli rol oynar. Bu süreçler oldukça zaman ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Üreticiler şirketleri bünyesinde kuracakları departmanlar veya bireysel atılımlar ile çoğu kez zaman ve parasal kayıplar verebilmektedir.

Eximecs sizlere bu çerçevede profesyonel hizmet sunmaktadır. Tüm bu kayıpları en aza indirerek gerekli tüm çalışmalarını şirketiniz için sizin adınıza yürüterek gerekli alt yapıyı sizlere sunar. Yurtdışındaki tedarikçilere ulaşmadan, satış sürecine, uluslararası anlaşmalardan Gümrük ve lojistik süreçlerine bilgi ve altyapı gerektiren önemli alanlara kadar tüm süreçlerde size destek olmaktadır. Teşvik araştırmaları, yurtdışı iş seyahatleri, fuar katılımları ve bunların tarafınıza bildirilmesi ile gider kalemleriniz de bir kez daha en alt düzeye indirilir.

Kısaca Eximecs şirketinizin bünyesinde prestijinize prestij katarak sizi yurtiçinde bir çok noktada toplantı imkanları sağlarken yurtdışında da en iyi şekilde temsil edilmenizde öncülük eder.

Sizin için sizden bir departman olarak;

  • Pazar Araştırması
  • Tanıtım mailleri ve Promosyon
  • Uluslararası Sosyal Medya Yönetimi
  • Mobil Müşteri Görüşmeleri
  • Yurtiçi Müşteri Görüşmeleri
  • Uluslararası Müşteri Ziyaretleri
  • Fuar Katılım Çalışmaları
  • İhale Şartnameleri Çevirileri
  • Teşvik Bilgilendirme çalışmaları ile size bu gibi bir çok alanda destekler.

Eximecs bu alanlarda firmanızın özellikle ihtiyaç duyduğu alanları da ayrı paketler halinde de tercih etme imkanı sunar. Eximecs paket ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki paketlere tıklayarak inceleyebilirsiniz.